Презентация на тема "Емоционална интелигентност" в часа на класа на 2. В клас

В часа на класа на 2. В клас майката на Виктор, г-жа Николина Алексиева, психолог по професия, представи презентация на тема "Емоционална интелигентност". Учениците разпознаха емоциите като лица и емотикони, след което обсъдиха приказката за лисицата и врабчето, а часът завърши с рисунка и описание на гнева, който можем да управляваме.

Учебна година: