Учениците от начален етап се включиха в инициативата "Ден на четенето"

Учебна година: