Посещение във Висшето училище по телекомуникации и пощи

Ученици от 12. клас на 119 СУ "Акад. М. Арнаудов" посетиха "Дни на отворените врати" във Висшето училище по телекомуникации и пощи. Там те се срещнаха с ръководството на висшето училището, запознаха се с базата, посетиха музея и попълниха общообразователен тест за прием в училището. Справиха се много добре и получиха сертификати. Посещението се осъществи под ръководството на преподавателите Николай Николов, Зоя Господинова, Цветанка Тананова и Лилия Керезова. 

Учебна година: