Обучение по първа долекарска помощ за ученици в 119. СУ

Стартира обучението по първа долекарска помощ за ученици в 119.СУ.
До края на месеца ще бъдат обучени всички ученици от начален етап на базови умения: кръвоспиране, разпознаване на симптоми при инсулт и помагане на пострадал в безсъзнание.
Обучението се реализира от Фондация "Лазар Радков" с обучител Николай Тодоров.
Учебна година: