“Избери живота” - лекция за ученици от 12 клас

“Избери живота” - лекция за ученици от 12 клас във връзка
Европейската седмица на мобилността и кампанията на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL - Дни на безопасност на пътя с мотото “Остани жив! Пази живота!”
Инициатива на администрацията на Областна администрация - София-град.
Учебна година: