Свободни места в осми клас за учебната 2023-2024 към 11.09.2023 г.

 

Свободни места в 8 клас: няма

 

Необходими документи:

1. Заявление;

2. Оригинал на Свидетелство за основно образование.