Резултат от проведени събеседвания с кандидати за свободни позиции на 26.07.2023 г.

За позицията "Учител по философия" - Теодора Райкова.


С благодарност към всички, проявили интерес към обявената позиция.


Диян Стаматов
Директор на 119. СУ