Информация относно документите за отпускане на еднократна помощ на ученици в 1., 2., 3., 4. и 8. клас


Уважаеми родители,

Служени бележки за еднократна помощ на записаните ученици в първи и осми клас ще бъдат дадени на родителските срещи на 12.09.2023 г.

За втори, трети и четвърти клас служебни бележки не са необходими.