"Изследване на pH на разтвори" - лабораторни упражнения по химия в 7Д, 7В и 7Б клас

"Изследване на pH на разтвори" - лабораторни упражнения по химия в 7Д, 7В и 7Б клас. Разтворите бяха произволни -  напитки, козметика, бои и други, избрани от учениците!

Преподавател: Нора Ангелова

Учебна година: