Втори наш випуск прилага успешно програмата "ГИС в училище" в учебните часове

Втори наш випуск прилага успешно програмата ГИС в училище в учебните часове. Деница Савова-Георгиева – образователен експерт от Esri Bulgaria/ЕСРИ България, в съдействие с г-жа Силвия Манова, учител по география и икономика, запозна учениците с най-богатата библиотека с авторитетни географски данни ArcGIS Living Atlas of the World. Използвайки данни от нея, за кратко време заедно те създадоха карта на възобновяемите източници по света в Map Viewer. Деница демонстрира и колко лесно всеки ученик може да представя работата си по самостоятелни проекти чрез ArcGIS StoryMaps.

Учебна година: