Обучение за евакуация при бедствени ситуации на общинския учебен полигон в Панчарево

Четвъртокласниците ни са още по-подготвени за бърза евакуация и адекватна реакция без паника и притеснение при бедствия и извънредни ситуации. На общинския учебен полигон в Панчарево те участваха в щафетни игри в гасене на пожар и подготвяне на раница, в която има всичко необходимо.

Учебна година: