Отборът ни по английска реч и дебати представи "А Gallery of Speаkers" - собствени и чужди произведения под формата на оратория, проза и поезия!

Преподавател: Симона Кнежевич

Учебна година: