Среща на 1А клас с Красимира Дуковска в читалище "Николай Хайтов"

Учебна година: