1.А и 2. Б класове учиха и се забабляваха в Националния Исторически музей

Учебна година: