Хаон Ли от 6"а" клас спечели училищния конкурс "Васил Левски в съвременното изкуство"

Хаон Ли от 6"а" клас спечели училищния конкурс "Васил Левски в съвременното изкуство", организиран от Снежина Славчева - учител по изобразително изкуство. Голямата награда е комплект за рисуване.

 

 

Учебна година: