9А и 9В клас проведоха лабораторно упражнение по химия на тема “Свойства на металите от IIA и IIIА група”

Учебна година: