Учениците от 1д и 2а клас изработиха средства за безопасно наблюдение на слънчево затъмнение

Учениците от 1д и 2а клас научиха за няколко безопасни начина, по които могат да наблюдават слънчево затъмнение.

С помощта на учителите им Димана Филипова и Красимира Михова, от подръчни материали изработиха различни средства, които позволяват наблюдението на това явление, вкключително камера обскура.

Учебна година: