Резултати от проведени събеседвания с кандидати за позиция "Учител по Информатика и ИТ" на 18.10.2022 г.

ИЗБРАНИ КАНДИДАТИ

  1. За позицията "Учител по информатика и информационни технологии" - НЯМА ИЗБРАНКАНДИДАТ!

С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места!

 

Диян Стаматов
Директор на 119. СУ

Учебна година: