Ученици от 8 клас взеха участие в проекта "Номадска класна стая”

8.Б клас взеха участие в образователен проект “The Beit project- Номадска класна стая”. Целта на проекта е учениците да направят взаимовръзка между историческото наследство и борбата с дискриминацията и социалното изключване. Търсейки отговори в историческото минало на столицата, те се потапят едновременно в различни и сходни светове на религии, култури и социално положение.

Учебна година: