Ученици от 8 клас взеха участие в проекта "Номадска класна стая”

Ученици от 8б клас на 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов" под ръководството на Виктория Янкова и Ирина Филипова взеха участие в проект "The Beit project - Номадска класна стая" заедно с ученици от друго столични училища. Целта на проекта е учениците да направят взаимовръзка между историческото наследство и борбата с дискриминацията и социалното изключване. Търсейки отговори в историческото минало на столицата, те се потапят едновременно в различни и сходни светове на религии, култури и социално положение. По време на проекта те успяха да опознаят по-добре града, в който живеем, да видят различни забележителности отблизо, работеха в екип, взимаха интервюта и много се забавляваха. Проектът насърчава толерантността към различните от нас, любознателността и креативността на участниците.

 

Учебна година: