Ученици от 10Б и 11Б клас посетиха "Европейската нощ на учените" в ХТМУ

Учебна година: