Резултати от проведени събеседвания с кандидати за свободни работни позиции на 19.07.2022 г.

ИЗБРАНИ КАНДИДАТИ

  1. За позицията "Учител по български език и литература" - Борис Иванов;

  2. За позицията "Учител по английски език" - Мариана Андреева, Борислава Борисова;

  3. За позицията "Учител по математика" - няма избран кандидат;

  4. За позицията "Учител по информатика и ИТ" - няма избран кандидат;

 

С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места!

 


Диян Стаматов
Директор на 119. СУ