Графици за събеседвания с кандидати за свободни работни позиции в 119. СУ