Четящият човек - десетокласници изработиха хартиена скулптура по повод 24 май

По повод 24 май, ден на българската азбука, писменост и култура, ученици от 10 А, Б, В, Г с преподавател Ралица Христова представят изцяло направената от хартия скулптура "Четящият човек". На интересната техника за направа на скулптурата не можаха да устоят и някои ученици от 6 и 7 клас и имаха закратко възможност да се включат в работата.

Учебна година: