Резултат от проведени събеседвания с кандидати за позицията "Заместник-директор учебна дейност в прогимназиален етап" на 19.05.22 г.

Избран кандидат: Паола Дунчева


С благодарност към всички, проявили интерес към обявената позиция.


Диян Стаматов
Директор на 119. СУ

Учебна година: