Ученици от 12. клас взеха участие в научно-практическата конференция "Зелената трансформация на София"

Ученици от 12 клас, профил "География и икономика", взеха участие в научно-практическата конференция "Зелената трансформация на София, предизвикателства, възможности, устойчиви решения".

Учебна година: