Географският клуб "Компас" проведе занятие на тема "Форми на управление и органи на държавно управление" в Народното събрание

Географският клуб "Компас" проведе занятието си на тема "Форми на управление и органи на държавно управление" в сградата на една от ключовите държавни институции. Представители на клуба и ученици от 5. и 6. клас с вълнение прекрачиха прага на Народното събрание. В Деня на Конституцията и празника на юристите бяхме приветствани в пленарната зала от Председателя на парламента. Запознахме се с основните дейности и отговорности на законодателната власт, имахме възможност да видим оригиналите на Търновската и Сребърната конституция, както и вещи на председателя на Учредителното събрание - екзарх Антим I. Всеки получи книгата "Бащите на Българската конституция", албум и информационна брошура.

Учебна година: