ПОКАНА за общо събрание на сдружение "Училищно настоятелство 119. СУ"