РЕЗУЛТАТИ от проведени събеседвания с кандидати за свободни позиции на 08.02.2022 г.

  1. За позиция "Младши счетоводител"  - Няма избран кандидат

  2. За позиция "Учител в начален етап" - Няма избран кандидат


С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места!


Диян Стаматов
Директор на 119. СУ

Учебна година: