Графици за провеждане на събеседвания с кандидати за свободни работни позиции в 119. СУ на 17.01.2022 г.