Честваме Деня на народните будители

Денят на народните будители, 1. ноември, е общобългарски празник на историческата памет и на националното ни самочувствие, отстоявано година след година през вековете на робство, насилия и народни страдания. Дело на стотици и хиляди знайни и незнайни българи - книжовници, наставници и просветители, вдъхнали в мрака на чуждото потисничество вяра в собствените сили на народа по пътя към историческото възстановяване на българската държавност.

Учениците от 4.Б клас посрещнаха празника с различни занимания и кратък рецитал.Учебна година: