ОТКРИВАНЕ на учебната 2021-2022 година


Уважаеми родители,

Поради наложените мерки за дистанция при КОВИД 19, на 15.09. церемонията по откриване на учебната година ще бъде САМО с учениците от ПЪРВИ клас в двора на 119 СУ с начало 10:00 часа!

С молба към родителите на първи клас да са отделени от учениците!

В сградата първокласниците ще бъдат посрещнати след края на церемонията от 10:30 часа и ще останат в класните стаи до 11:30 часа.

Графикът за останалите класове е качен на сайта на 119 СУ - www.119su.bg
 
За да получат учебниците си и седмичната програма в сградата влизат по график :

11:00 часа - осми и десети класове - в МАЛЪК КОРУС
12:00 часа - втори, трети, пети, шести класове;
12:00 часа - девети и единадесети клас -  в МАЛЪК КОРУС
13:00 часа - четвърти и седми клас;
13:00 часа - дванадесети клас - в МАЛЪК КОРУС

Моля за стриктно спазване на графика!!!