РЕЗУЛТАТИ от проведени събеседвания с кандидати за позицията "Учител по английски език" на 08.09.2021 г.


За позицията "Учител по английски език": Ана Сеферова


С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места!


Диян Стаматов

Директор на 119. СУ