Резултати от класиране за свободни места в 5. клас за учебната 2021-2022 г.


Всички ученици, подали заявления в периода 30.08. - 07.09.2021 г. са приети в 5. клас за учебната 2021-2022 г. и са уведомени лично.