РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ преди началото на учебната 2021-2022


Родителска среща за 1. клас - 08.09.2021 г. от 18:00 ч.

Родителска среща за 5. клас - 13.09.2021 г. от 18:30 ч.

Родителска среща за 8. клас - 13.09.2021 г. от 18:30 ч.