Свободни места в 5. клас за учебната 2021-2022 година

 

СВОБОДНИ МЕСТА В 5. КЛАС: 5

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 30.08.2021 г. - 07.09.2021 г. от 09:00 до 16:00 ч. в 207 кабинет или на e-mail info@119su.bg

ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ: 07.09.2021 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление /по образец/
  2. Копие от Удостоверение за завършен начален етап