Резултати от проведени събеседвания с кандидати за свободни позиции на 26.08.2021 г.

За позицията "Учител по математика" - няма избран кандидат.

 

За позицията "Учител по английски език" - Мария Иванова