РЕЗУЛТАТИ от проведени събеседвания с кандидати за позицията "Учител в начален етап" на 27.07.2021 г.

Избрани кандидати:

  1. Гергана Мандарова
  2. Бисерка Борисова

С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места!


Диян Стаматов
Директор на 119. СУ