ГРАФИК за събеседвания с кандидати за позицията "Учител по информатика и информационни технологии" на 27.07.2021 г.

Поради промяна в броя на часовете за учебната 2021/2022 година, обявеното събеседване за учител по информационни технологии се отменя!