ГРАФИК за събеседвания с кандидати за позицията "Учител по английски език" на 07.07.2021 г.

 

Поради промяна в организацията за учебната 2021/2022 година се отлага провеждането на събеседвания за позицията "Учител по английски език".