Класирани ученици за свободни места в 119. СУ за 5. клас за учебната 2021-2022 г.

КЛАСИРАНИ ЗА 5. КЛАС

Входящ №

Клас/паралелка

778-1

803-5

803-8

778-16

788-4

778-13

 

РЕЗЕРВИ ЗА 5. КЛАС

Входящ №

1.

778-10

2.

803-3

3.

803-2

4.

778-5

5.

778-7

6.

788-2

 

За записване на класираните ученици е необходимо единствено да изпратите потвърдителен имейл, че ще ги запишете в 119.СУ на info@119su.bg
Всички документи ще бъдат изискани по служебен път от предишното училище.

 

След обявяване на свободни места на следващ етап, от резервите, които желаят да се запишат в 119.СУ, по реда на класиране, е достатъчно да изпратите потвърдителен имейл на info@119su.bg