Най-добър проект по история на Древния Рим

В края на учебната година учениците от петите класове правиха групови и самостоятелни проекти по история на Древния Рим. Най- добрият от всеки клас беше отличен с грамота, както следва:

Габриела Маркова и Васил Цанков от 5.а клас за своя проект „Римското семейство”

Никол Русева от 5.б клас за проект, посветен на етруските

Тиана Янакиева, Дара Димитрова, Деница Стоянова и Стефания Цекова от 5.в клас за проекта „Римското семейство”

Климент Бонкин от 5.г клас, работил по темата „Гладиаторите. Въстанието на Спартак”

Елица и Калина Моеви от 5.д клас за проект на тема „Рим- Вечният град”

Габриела Недева и Габриела Найденова от 5.е клас за „Гладиаторите. Въстанието на Спартак”

Тома Фаул от 5.ж клас за проекта „Град Помпей” 

Освен това с грамоти бяха отличени и участвалите в олимпиадата по история от петите класове, която тази година беше проведена он-лайн, Елица и Калина Моеви, Даниел Цветков, Йордан Ангелов , Стефания Цекова, Слави Гаврилов,Гюргена Димитрова и  Ясен Георгиев

Преподавателката г-жа Цветанка Русинова благодари на всички за интереса и старанието! Грамотите връчи лично директорът на училището г-н Диян Стаматов.


Учебна година: