Записване на приетите на първо класиране в първи клас от 7 до 11 юни включително от 09:00 до 17:00 ч.