Константин Калоянов от 9в клас с грамота от Майсторския клас на ЦЕРН 2021

Ученикът Константин Калоянов от 9в клас получи грамота за участието си в международния майсторския клас на ЦЕРН за 2021 година. Събитието се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG и партньорството на София Тех Парк. 


Участвайки в събитието, Константин се запозна как и какво изследват физиците на елементарните частици. След уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, участниците правят сами оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултатите се обсъждат с участниците, с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Учебна година: