Децата от 1е клас избраха да отбележат Деня на Земята с личен пример като почистиха близкия парк. Малките стъпки днес дават отражение утре!

Учебна година: