Началото на един вълнуващ проект съвместно с ОУ Поляне, Любляна. Учениците от двете училища разменят идеи за опазването на нашата планета!

Учебна година: