Макет на космически телескоп на Пламен Несторов от 7а клас

Ученикът Пламен Несторов от 7а клас изготви макет на космически телескоп. За целта е използвал подръчни материали - моливи, две лупи, лепило, боя и опаковка от чипс. Макетът на телескопа е реализиран в часа по Физика и астрономия, който е предназначен за проектна дейност.

Учебна година: