Протокол №1 от заседание на Обществения съвет на 119 СУ на 17.02.2021 г.