Oнлайн представителна изява на тема "Доброта" в 4д клас

На 16.12.2020 от 13:30 се проведе онлайн представителна изява на тема "Доброта". Учениците от 4д клас представиха своите презентации и запалиха искрата на доброто във всички присъстващи гости. Презентациите бяха изготвени в час по изобразително изкуство под ръководството на г-жа Ирина Филипова и със съдействието на класния ръководител - г-жа Евгения Шишманова.

Учебна година: