Рисунки на тема "Как да помогна", изработени в час по изобразително изкуство в 4в клас

Учениците от 4в клас представиха своите рисунки на тема "Как да помогна", изработени в час по изобразително изкуство под ръководството на г-жа Ирина Филипова и със съдействието на г-жа Звезделина Владкова и г-жа Вержиния Трайкова. Онлайн представителнатa изява се състоя на 15.12.2020 от 14;50 ч.

Учебна година: