Добрите дела на учениците от 2Г клас

Поздравителни картички от второкласниците на г-жа Павлинка Деспотова за лекарите и за възрастните хора в Старчески дом - Дървеница.

Учебна година: